En iyi pazarlama kampanyaları doğru ve eksiksiz veriler etrafında oluşturulmaktadır. WiFi analitiği kullanmak, tam olarak ihtiyaç duyacağınız veri türüne erişmenizi sağlar.

WiFi analitiği dünyasında yeni iseniz, kavram ilk başta korkutucu görünebilir. Neyse ki, öyle olması gerekmiyor. Yapmanız gereken tek şey, her metriğin ne anlama geldiğini öğrenmek ve ardından bu verileri pazarlama kararına uygulamaktır.

Bu kılavuz, sosyal WiFi pazarlama platformumuzda bulacağınız metrikleri tanımlamanıza yardımcı olacaktır ve bu metriklerin bazılarını mevcut pazarlama stratejinize nasıl uygulayabileceğinizi ya da yeni ve daha etkili stratejiler ve taktikler oluşturabileceğinizi gösterecektir.

WiFi analitik ölçütleri (metrikleri) 3 gruba bölünebilir:

Müşteri Edinme Ölçütleri: Bu ölçütler, fiziksel konumunuza gelen yeni müşterileri ölçmenize yardımcı olacaktır.

Müşteri Etkileşimi Ölçütleri: Bu ölçütler, müşteri davranışının yanı sıra sıklık ve harcamadaki artışları ölçmenizi sağlar.

Müşteri Tutma Ölçütleri: Bu ölçütler, sadık müşterileri ve aynı zamanda kayıp riski olanları belirlemenize ve hedeflemenize yardımcı olur.

Bu ölçümleri etkili bir şekilde anlayarak ve kullanarak, müşteri yolculuğunuzun her aşaması (dikkat çekme ve edinmeden müşteri değeri oluşturmaya) için, en iyi müşterilerinizi süresiz olarak tutmak için pazarlama kampanyaları geliştirmenize yardımcı olacak ihtiyacınız duyduğunuz verilere sahip olacaksınız.

Yeni bir pazarlama kampanyası oluştururken, bir hedefe ulaşmak için kullanacağınız strateji ve taktiklerle birlikte bir pazarlama hedefini belgelemek önemlidir. Kampanyanızın başarısını belirlemek için izleyeceğiniz ölçümleri de tanımlamanız gerekir.

Şimdi, belirli pazarlama kampanyalarını oluşturmanıza ve izlemenize yardımcı olmak için WiFi ölçütlerini nasıl kullanabileceğinizi gösteren gerçek dünyadaki birkaç örneği inceleyeceğiz.

AMAÇ: Daha Fazla Yeni Müşteri Çekin:

Diyelim ki bu kampanya için hedefiniz genel yeni müşteri kazanımını önümüzdeki 30 gün içinde% 20 artırmak olsun. Şu anda her ay 100 ilk defa gelen müşteri görüyorsanız, hedefiniz 30 günlük kampanyanın sonunda 120 ilk kez gelen müşteri görmektir.

Hedef:

Adresi belli mekanınıza gelen ilk defa gelmiş ziyaretçilerinizi % 20 artırmak.

Metrik:

İlk defa gelmiş ziyaretçiler.

Strateji:

Yerel bölgenizde daha fazla farkındalık yaratın ve teşvik üretmek için promosyonlar sağlayın.

Olası Taktikler:

Çevrimiçi yerel hedefli reklamcılık uygulayın.

Yerel bir gazetede veya el ilanında reklam satın alın.

Gelecek 30 gün için özel bir indirim yapın.

Kampanya Ölçümü:

Hedefinize doğru ilerlerken ilk defa gelmiş ziyaretçiler göstergesinin arttığını göreceksiniz.

AMAÇ: Yeni Müşterileri Geri Getirin.

Diyelim ki hedefiniz önümüzdeki 30 gün içinde yeni müşteri tekrar gelme oranını% 20 artırmak. Şu anda her ay 100 ilk kez gelmiş müşteriyi görüyorsanız, hedefiniz, 30 günlük kampanyanın sonuna kadar 120 ilk kez gelmiş müşteriyi görmektir.

Hedef:

Fiziksel mekanı olan işletmenize geri gelen ilk gelmiş ziyaretçilerinizi % 20 artırmak.

Metrik:

İlk kez gelmiş ziyaretçi tekrar gelme oranı

Strateji:

İlk kez gelmiş müşterilere tekrar gelmeleri için teşvik verin

Olası Taktikler:

İlk gelmiş ziyaretçiye 30 gün boyunca geçerli olacak bir sonraki ziyareti için geçerli bir kupon verin.

Tetiklenmeye dayalı “ilk kayıt sonrasında” olayını baz alarak WiFi pazarlama kampanyası oluşturun.

İlk kez gelen ziyaretçileri belirlemek ve onlarla etkileşim kurmak için müşteri hizmetlerinizi / çalışanlarınızı eğitin.

Kampanya Ölçümü:

30 günlük kampanyanız boyunca ilerlerken ilk kez gelmiş ziyaretçi geri gelme oranının arttığını göreceksiniz.

AMAÇ: Belirli Bir Günde Daha Fazla İş Alın:

Pazartesi günü işletmenizdeki işin azaldığını varsayalım. Bu kampanya için, pazartesi günleri müşteri trafiğini artırmak istiyorsunuz. İşte yapmaya karar verebileceklerinizin listesi burada.

Hedef:

Pazartesi günleri müşteri trafiğini sonraki 4 pazartesi gününde %15 artırmak.

Metrik:

Popüler ziyaret zamanları.

Strateji:

Müşterilere pazartesi günleri ziyaret etmek için bir teşvik verin.

Olası Taktikler:

• Pazartesi günleri özel indirim menüsü sunun.

• Pazartesi günleri indirimler uygulayın.

• Pazartesi fırsatlarının reklamını yapmak için tabela oluşturun.

• Pazartesi fırsatlarını çevrimiçi olarak veya yerel medyada tanıtın.

Kampanya Ölçümü:

Hedefe doğru ilerledikçe Pazartesi günleri popüler ziyaret zamanlarının arttığını göreceksiniz.

AMAÇ: Günün Belirli Bir Zamanda Daha Fazla İş Kazanın:

İşyerinizde sık sık size gelmelerini tercih ettiğiniz daha büyük bir öğle yemeği kitlesi istediğinizi düşünelim. Bu kampanya için, 11:00 ile 15:00 arasında daha fazla ziyaretçi getirmeye çalışacaksınız.

Hedef:

Günlük müşteri trafiğini, önümüzdeki 30 gün içinde 11:00 – 15:00 saatleri arasında %15 artırmak.

Metrik:

Popüler ziyaret zamanları.

Strateji:

Müşterilere öğle saatlerinde ziyaret etmeleri için teşvik verin.

Olası Taktikler:

Günlük öğle yemeği spesiyalleri sunun.

Öğle yemeği kuponları dağıtın.

Günlük öğle yemeği spesiyallerinin reklamını yapmak için tabela oluşturun.

Öğle yemeği spesiyallerini çevrimiçi veya yerel medyada tanıtın

Kampanya Ölçümü:

Her aydan aya öğle yemeğinde trafikte bir artış göreceksiniz. Bir ay boyunca, “İkinci döneme göre karşılaştır” özelliği ile verileri karşılaştırın.

AMAÇ: Müşteri Derecelendirmelerini Artırın ve İyileştirin:

Müşteri puanlarınız ortalamadan daha iyi, ancak bunları artırmak istiyorsunuz. Bu kampanya için, ortalama derecelendirmelerinizi yarım (0.5) yıldız yukarı çekmeye ve verilen derecelendirme sayısını artırmaya çalışacaksınız.

Hedef:

Müşteri derecelendirme ortalamasını 3.5 yıldızdan 4 yıldıza çıkarmak ve verilen puanlarda herhangi bir artış görmek.

Metrikler:

Ortalama Puan.

Strateji:

Bir derecelendirme yaptırmak ve derecelendirmeyi artırmak için mükemmel hizmet / yiyecek sağlamak için daha fazla müşteri edinin.

Olası Taktikler:

“Mekandan Çıktıktan Sonra” otomatik bir e-posta mesajı kurun.

Personeli üstün hizmet / ürün sağlama konusunda eğitin ve müşterilerden derecelendirmelerini isteyin.

Yetersiz derecelendirmeler verilirse, başka bir şans için geri dönmeye teşvik eden bir e-posta kampanyası uygulayın ve yeniden derecelendirin.

Bonus Taktik:

Müşteriler 4 veya 5 yıldızlı bir derecelendirme bıraktıklarında, Facebook, Google ve TripAdvisor’a yönlendiren bir e-posta mesajı tetikleyin, sizi oylamalarını isteyin!

Kampanya Yönetimi:

Verilen puan sayısında bir artış göreceksiniz, ayrıca 3.5 yıldızdan en az 4 yıldıza bir artış göreceksiniz.

AMAÇ: Müşterileri Yeniden Çekin:

Son zamanlarda müşterilerin bir kısmını kaybetmeye başladığınızı fark ettiniz. Bu kampanya ortalama müşteri kayıp oranınızı düşürmeyi amaçlayacaktır.

Hedef:

Müşteri kaybı oranını 90 gün içinde %10 azaltmak.

Metrik:

Ortalama müşteri kayıp oranı.

Strateji:

Müşterilerinize işletmenizi ziyaret etmeye devam etmek için bir teşvik verin.

Olası Taktikler:

Her x ziyareti için indirim veya ücretsiz ürün teklif edin.

Normalde menü / ürün listenizde olmayan uygun fiyatlı özel ürünler sunun.

Personeli mükemmel müşteri hizmetine odaklanmaları ve tekrar eden ziyaretleri teşvik etmeleri için eğitin.

Sadakat programınızın tanıtımını yapın (kendi platformumuzda var).

Kampanya Ölçümü:

Hedefe yönelik olarak çalışırken ortalama müşteri kayıp oranlarında bir düşüş göreceksiniz.

AMAÇ: Müşteri Yaşam Boyu Değerini Artırın:

Bu örnekte, müşterinin yaşam boyu değerini artırarak işinizin hasılat ve karlılığını yükseltmesine yardımcı olacak bir kampanyaya bakacaksınız.

Hedef:

Müşteri yaşam boyu değerini (MYBD) 90 gün içinde %10 artırmak.

Metrik:

Müşterinin yaşam boyu değeri – Bu ölçüt üç ana faktörden oluşur:

kişi başı ortalama harcama,
müşteri tekrar gelme oranı,
müşteri yaşamı (kalma süresi).

Strateji:

Müşterilerimize işletmenizi ziyaret etmeye devam etmeleri ve ziyaret başına daha fazla harcama yapmak için teşvik verin.

Olası Taktikler:

Bir müşteri sadakat programı uygulayın. Bu müşteri kalma süresini (yaşamını) ve tekrar gelme oranını destekleyecektir.

Menü / ürün listenizde tipik olmayan düzenli, premium özel ürünler sağlayın. Bu, kişi başına ortalama ve müşteri kalma süresini destekleyecektir.

Tekrar eden ziyaretleri teşvik etmek için personeli mükemmel müşteri hizmetine odaklanmaya özendirin. Bu, üç ana faktörü de destekleyecektir.

Personele, her vardiya için kişi başı en yüksek ortalama ücret karşılığında, ücretsiz satış gibi bir teşvik sunun. Bu kişi başına ortalama harcama ölçütünü destekleyecektir.

Kampanya Ölçümü:

Kampanyanızı yürütürken müşteri yaşam boyu değeri göstergesinin arttığını göreceksiniz.

AMAÇ: Daha Fazla Tatil Trafiği Getirin:

Bir tatil yaklaşıyor ve o gün işinizi büyütmek istiyor olduğunuzu düşünelim.

Hedef:

Tatil gününde yaya trafiğini %20 arttırmak.

Metrik:

Günlük trafik ve popüler ziyaret zamanları

Strateji:

Müşterilerinize tatil günlerinde işletmenizi ziyaret etmeleri konusunda teşvik verin.

Olası Taktikler:

Müşteri veritabanınında iletişim bilgilerini kullanarak tatilde ziyaret etmeyi teşvik eden bir e-posta gönderin.

Tatil günü özel bir teklif yapın.

Tatil özel ürününüz olduğunu belirterek, tatilde açık olduğunuzu bilmelerini sağlayın ve personelden tatile giden müşterilere hatırlatmalarını isteyin.

Saatlerinizi ve günün yemeklerini çevrimiçi veya çevrimdışı olarak tanıtın.

Kampanya Ölçümü:

Tatilde günlük yaya trafiğinizde bir artış göreceksiniz.

AMAÇ: Mevcut Müşterilerin Daha Sık Geri Gelmelerini Sağlayın:

Bu örnekte, alt sıradaki büyümenin bir başka birincil yolu olan müşteri (ziyaret) sıklığını artırmaya yardımcı olacak bir kampanyaya bakacağız.

Hedef:

Ortalama ziyaretleri 90 gün içinde %20 artırmak.

Metrik:

Ortalama müşteri tekrar dönme oranı.

Strateji:

Müşterilerimize sürekli olarak işletmenizi ziyaret etmeye devam etmek için teşvik verin.

Olası Taktikler:

Bir müşteri sadakat programı uygulayın.

90 günlük kampanya boyunca günlük veya haftalık özel teklifler sunun.

Personeli mükemmel müşteri hizmetine odaklanmaları ve tekrar eden ziyaretleri teşvik etmeleri için eğitin.

Kampanya Ölçümü:

Hedefinize doğru ilerlerken ortalama müşteri tekrarlama gelme oranı göstergesinin arttığını göreceksiniz.

AMAÇ: Marka Memnuniyetini Artırın, Ağızdan Ağza İletilmesini Sağlayın:

Bu örnekte, markanızla ilgili müşteri memnuniyetini ve marka savunuculuğunu artırmaya yardımcı olacak bir kampanyaya bakacağız.

Hedef:

Ortalama ziyaretleri 90 gün içinde %20 artırmak.

Metrik:

Günlük trafik, Müşteri geri gelme oranı, Öngörülen müşteri kalma süresi, Ortalama kayıp oranı, E-posta açma ve tıklama oranı.

Strateji:

Müşterinizi markanızla daha konforlu, ona daha sadık ve gerekirse savunucusu yapın.

Olası Taktikler:

Doğum günlerinde onlara bir mesaj gönderin.

Önemli bir kilometre taşına ulaştıklarında onlara bir mesaj gönderin.

İlk ziyaret yıldönümü tarihlerinde onlara bir mesaj gönderin.

Bu iletilerin herhangi birinde veya hepsinde indirim veya ücretsiz bir ürün için kupon ekleyin.

Kampanya Ölçümü:

Kampanyanızı işlettikçe söz konusu metriklerin hepsinde artış göreceksiniz.

AMAÇ: Daha Fazla Müşteri Profili Oluşturun:

Bu örnekte, müşteri profili veritabanınızı artırmanıza yardımcı olacak bir kampanyaya bakacağız.

Hedef:

Müşteri profili listesini %10 artırmak.

Metrik:

Gösterge panonuzda toplanan kişiler

Olası Taktikler:

Müşterileri WiFi’ınıza giriş yapmaya teşvik eden tabelalar koyun.

Müşterilerinizin Wi-Fi’ınıza giriş yapması için bir teşvik sunun.

WiFi açılış sayfanızda düzenli özel görüntüler gösterin.

Her müşteri giriş yaptığında daha fazla veri toplayarak aşamalı artan profilleme seçeneğini kullanın.

Kampanya Ölçümü:

Müşteri profil listenizde müşteri ve veri sayısında bir artış göreceksiniz.

Sözün Özü: Başlamanız İçin Zamanı Geldi.

Yakın zamana kadar fiziksel mekanı olan işletmeler (restoranlar gibi), e-ticaret şirketleriyle karşılaştırıldığında ciddi bir pazarlama dezavantajına sahipti. Ancak artık size sunacağımız WiFi analizleri ve başka dijital pazarlama araçlarıyla, fiziksel yere sahip işletmeler de gerçek müşteri tabanlarında doğru ve gerçek zamanlı veri toplayabilir.

Bu şu demek: Artık tahmin etmek zorunda değilsiniz! Artık, kurgusu sağlam ve kazançlı pazarlama çabalarına izin vererek, tam olarak ölçebileceğiniz pazarlama kampanyaları düşünebilir ve oluşturabilirsiniz.

Sonuçları doğru bir şekilde ölçebilecek ve başarılı kampanyalarınızı çoğaltabileceksiniz. Ve kampanyalar istediğiniz kadar iyi performans sergilemiyorlarsa taktiklerinizi kolayca ona göre ayarlayabilir ve değişsen sonuçları izleyebilirsiniz. Dilerseniz bütün bunları sizler için biz yapabiliriz.

Gizli kalmış pazarlama fırsatlarını ortaya çıkarmak için gerçek zamanlı, işletme içi WiFi analizlerini kullanmaya başlamanın zamanı geldi. Buna dayanarak müşteri edinme ve elde tutma etkinliklerinizde iyileştirmeler yapabilirsiniz, bunda geç kalmamanızı öneririm.

Sorunuz var mı? Bu konuda başka neler bilmek istersiniz?

Restoranlar ve Cafeler İçin Online Yemek Siparişi ve Teslim Sistemi

Tek Çözümde Müşterilerinize Gel Al, Teslimat, Ön Sipariş ve Masa Rezerve Etmeyi İçeren Online Sipariş Sistemi Sunun

DEMOMUZU GÖRÜN

Restoran Cafe Lokanta Facebook Grubumuza Katılın

Restoran Cafe Lokanta Sektöründe İşletme Sahibi veya Yöneticisi İseniz, Özellikle Yeni Müşteri Edinme ve Var Olan Müşteri Sadakatini Artırma Konularında Yeni Dijital Teknolojileri ve Stratejileri Bu Grupta Öğretiyoruz. Sizi de Bekleriz!

FACEBOOK GRUBUMUZA KATILIN