Hayır, yok.

Piyasada bu tür sunum olduğunun bilincindeyiz.

Ancak ne bugünün, ne de geleceğin dijital dünya müşterisi deneyimi bu sunumu desteklemiyor.

Şu yazımızda daha detaylı nedenini açıklıyoruz.

Neden pdf formatında menü oluşturma seçeneği sunmuyoruz?