Sipariş sistemimizi websiteniz olmasa da, Facebook işletme sayfanıza da kurabiliyoruz. Bu kapsamda sorunuzun cevabı, websiteniz olmasa da olur.

Ancak bunun kadar önemli diğer perspektif, dijital dünyadaki varlıklarınız ve sürekliliği açısındandır.

İşletme websitesi ana ve temel dijital varlığınızdır.

İster 3. taraf siteler (Facebook, Google vb), ister basılı ürünler olsun, kullanıcıyı yönlendirerek ana trafiği ve tüketici alışkanlığını websitenizde oluşturmalısınız. 🙂

Diğer siteler websitenizi destekleyen trafik ve etkileşim kaynakları olabilir, ama bir başkasının kontrolu / yönetimi nedeniyle işletmeniz açısından risk içerir. 🙂

Oyunun kurallarını sizi umursamadan ve hatta zararınıza olacak şekilde istedikleri zaman değiştirebilirler.

Dolayısıyla, bu perspektif ile, websiteniz önemlidir ve olmalıdır. Eğer yoksa uygun zaman / bütçe bulduğunuz ilk fırsatta yaptırın, bize de danışabilirsiniz.

Websitesi Ana dijital Varlığınızdır