Online sipariş sisteminde yeni mi, düzenli mi müşteri olduğuna göre temel ayrım var.

Hangi meslek grubundan veya işletmeden veya topluluktan olduğuna bakılmıyor. Bu tür bir sistemde o ayrıma gerek yoktur.

Sisteme bilgileriyle ilk defa giriş yapan müşteri yeni müşteridir. Sipariş vermeye devam ettikçe düzenli müşteri grubuna girer.

Yani harcama davranışına ve alışkanlığa bağlı ayırımlar var. Örneğin toplam sipariş miktarı, veya sayısı, hangi ürünleri sipariş verdiği gibi.

Meslek grubuna göre veya benzeri bir ayırım şart olmamakla beraber, istenirse ayrı bir sistem olan dijital sadakat kartı sistemi ile sağlanabilir.

  • Örneğin öğrencilere şu kart
  • Belediye çalışanlarına bu kart
  • Beyaz yakalı çalışanlara diğer kart
Online Sipariş Sisteminde İş Meslek Grubuna Göre Ayırım